Geborgde werkwijze

15-06-2023


Het is voor VINI.nl van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. VINI.nl wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop VINI.nl invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

 • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
 • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
 • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

 • Om “binnen” te komen in onze webwinkel vragen we of de persoon 18 jaar of ouder is;
 • Bij binnenkomst krijgt de bezoeker het NIX18-logo te zien;
 • Als het NIX18-logo wordt aangeklikt krijg je uitleg over de geborgde werkwijze;
 • Bij bestelling wordt er op gewezen dat je minimaal 18 jaar moet zijn om te bestellen;
 • Bij bevestiging van de bestelling wordt er op gewezen dat bij aflevering de leeftijd gecontroleerd wordt;
 • Bij het verpakken van de bestelling wordt er een NIX18-sticker op de doos geplakt;
 • Op de adressticker staat onder het adres in rood afgedrukt “Bij aflevering dient de leeftijdscontrole plaats te vinden”;
 • Bij aflevering op het Post.nl afleverpunt wordt er op gewezen dat de leeftijdscontrole moet plaats vinden.

Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

 • VINI.nl is een éénmanszaak waarbij alleen de eigenaar A.E.W.M. Vos de verzending van artikelen verzorgt. Hij stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van NIX18 en andere ontwikkeling t.a.v bestrijding van alcoholgebruik bij jongeren.

Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

 • Minimaal één keer per jaar wordt er onderzoek gedaan naar de uitvoering van de geborgde werkwijze. Hierbij wordt de geborgde werkwijze doorgenomen met een externe partij en indien nodig aangepast.